login »
08 mei 2023

ZVH Haaglanden publiceert jaarverslag 2022

Het Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden heeft zijn jaarverslag gepubliceerd. Het jaarverslag beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten in 2022.

Cijfers, trends en beleidssignalen

Uit de cijfers blijkt dat het ZVH Haaglanden meer jeugdcasuïstiek bespreekt dan voorheen. Ook jongeren uit gezinnen met complexe multiproblematiek. Het aantal casusoverleggen radicalisering neemt af en verder bworden casussen steeds vaker besproken (heragendering), omdat de problematiek ingewikkelder lijkt te worden.

In 2022 bracht het ZVH Haaglanden op basis van kwalitatieve informatie terugkerende knelpunten in de casuïstiek in beeld, waaronder huisvestingsproblematiek, de nodige integrale samenwerking rondom stalkingscasuïstiek, ingewikkeldheden bij casuïstiek met personen zonder geldige verblijfstitel en de vermenging van de off- en onlineleefwereld in (jeugd)casuïstiek. Met praktijkvoorbeelden vroeg het ZVH aandacht voor deze signalen bij betrokken organisaties en/of (beleids)tafels.

Downloads