login »
19 december 2023

Daling van ernstige jeugdcriminaliteit

Het WODC onderzocht de ontwikkelingen rondom ernstig geweld onder jeugdige veroordeelden in de periode 2010 tot en met 2021. Op de lange termijn ziet het WODC een daling in de geregistreerde ernstige geweldscriminaliteit, zoals zware mishandeling, doodslag of moord.

Afvlakking van daling

In de jaren 2018 tot en met 2021 is er sprake van afvlakking van deze daling bij de groep jongvolwassen strafrechtelijke daders (18-23 jaar). Bij minderjarige strafrechtelijke daders zien ze een stijging. Of deze stijging doorzet is de vraag, aangezien het OM in haar jaarbericht wijst op een afname van het aantal jeugdige verdachten van ernstig geweld in 2022.

Vervolgonderzoek naar misdrijf doodslag

Zowel in de media, in de politiek als onder professionals leeft het beeld van verharding van de jeugdcriminaliteit, waarmee vaak gerefereerd wordt aan ernstige geweldscriminaliteit. Dit roept de vraag op hoe dit geweld er dan uitziet en onder welke omstandigheden het door jeugdigen gepleegd wordt. In een verdiepend onderzoek dat volgend jaar verschijnt, wordt hier nader op ingegaan voor het misdrijf doodslag.

Links

  • Kijk voor meer informatie op de website van het WODC