login »
03 april 2023

Webinars: Samen jeugdcriminaliteit voorkomen

Criminaliteit is niet alleen iets van politie en justitie. Professionals uit het sociaal domein hebben ook een belangrijke rol in de vroegsignalering. Om jeugdcriminaliteit gezamenlijk aan te pakken organiseren het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) een webinarreeks over de samenwerking om jeugdcriminaliteit te voorkomen. Er komen 3 webinars rond verschillende thema’s en je kunt je aanmelden voor het volgen van 1 of meerdere webinars.

Verschillen overbruggen

Verschillen tussen het veiligheids- en het sociaal domein bestaan, de vraag is hoe we elkaar beter leren kennen om de verschillen te overbruggen? Om afglijden naar de criminaliteit te voorkomen, is het belangrijk om domeinoverstijgend samen te werken, de signalen van crimineel gedrag bij jongeren te leren herkennen en te weten hoe je hier opvolging aan kunt geven.

In deze webinarreeks focussen we ons op de groep jongeren die dreigen af te glijden naar de criminaliteit, maar niet behoren tot de 2% meest kwetsbare jongeren die hun toevlucht hebben gezocht in de zware criminaliteit. Voor deze laatste groep is al veel aandacht. Meer hierover lees je onder meer in Jongerenwerk voor de 2% van Jan Dirk de Jong, Lector Aanpak Jeugdcriminaliteit.

Programma

In deze 3 webinars staat elke keer een ander thema centraal. Je kunt je aanmelden voor het volgen van alle webinars, maar ook voor het volgen van losse webinars.

  • Webinar 1 – dinsdag 9 mei ‘Ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit’
  • Webinar 2 – dinsdag 30 mei ‘Risico- en beschermende factoren bij jeugdcriminaliteit’
  • Webinar 3 – maandag 19 juni ‘Hoe pak ik als professional de vroegsignalering op?’

Alle webinars vinden plaats van 16.00 tot 17.30. Met de kennis die je opdoet via de webinars, kun je de volgende stap zetten in het doorontwikkelen en opzetten van slimme samenwerkingen om jeugdcriminaliteit te voorkomen.

Links