login »
13 januari 2022

Meer inzicht samenwerking handhavers en hulpverleners bij aanpak woonoverlast

Er blijkt een overlap te bestaan tussen de taken en rollen die handhavers en hulpverleners voor zichzelf zien weggelegd bij de inzet van de Wet aanpak woonoverlast. Zo verbinden beide groepen professionals partijen die betrokken zijn bij de aanpak en zijn ze een aanspreekpunt voor andere partijen.

Overlastlab

Dat is een van de uitkomsten van het tweede overlastlab die het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) organiseerde. In het overlastlab deelden experts van gemeenten, GGD’en, GGZ-instellingen en het Zorg- en Veiligheidshuis Twente hun ervaringen.

De professionals spraken ook over de stereotyperingen die onderling bestaan en over de behoeften die zij hebben voor een betere samenwerking. Als laatste benoemden ze hiervoor de succesfactoren en valkuilen. Het CCV heeft de opbrengsten van het overlastlab verwerkt in een publicatie en een Infographic.

Gedragsaanwijzing door gemeenten

Sinds 2017 wordt de gedragsaanwijzing door gemeenten ingezet. Er zijn ondertussen veel voorbeelden van waarschuwingen, vrijwillige gedragsaanwijzingen en opgelegde gedragsaanwijzingen, waaronder ook tijdelijk huisverboden.

Downloads