login »
30 september 2022

ZVH Brabant Noordoost, factsheet Q1 en Q2 2022

Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost heeft een factsheet opgesteld dat een overzicht geeft van de werkzaamheden die in de eerste twee kwartalen van 2022 zijn uitgevoerd. Het document maakt inzichtelijk welke casuïstiek is opgepakt en hoeveel adviezen werden verstrekt.

Expertisecentrum, regie en signalering

ZVH Brabant Noordoost is hét expertisecentrum voor multidisciplinaire zorg- en veiligheidsproblematiek en een vraagbaak voor professionals. Het voert regie op de uitvoering een integraal en persoonsgericht plan van aanpak. Dit doet het ZVH door trends en ontwikkelingen te signaleren, partners te ondersteunen en (strategisch) advies te geven aan lokale bestuurders en ketenpartners.

Downloads