login »
18 februari 2022

VNG: Meer zicht nodig op mensenhandel

In 2022 moeten alle gemeenten een aanpak hebben voor het tegengaan van mensenhandel, moet er een landelijk dekkend netwerk zijn van zorgcoƶrdinatie en moeten afspraken regionaal zijn ingebed. Gemeenten moeten daartoe wel de financiƫle middelen krijgen, vooral om meer zicht te kunnen krijgen op mensenhandel.

Wat zijn de risicolocaties, risicosectoren en risicogroepen? Hoe groter de informatiepositie, des te doelgerichter je mensenhandel kunt bestrijden. De VNG wijst de Tweede Kamer hierop in aanloop naar het debat Mensenhandel en Prostitutie met staatssecretaris Eric van der Burg (VenJ), donderdag 24 februari. We vragen de Kamerleden verder hun aandacht voor:

  • Een snelle behandeling van de Wet regulering sekswerk.
  • Het gegeven dat mensenhandel met meer is verbonden dan alleen prostitutie.

Door controles meer zicht op daders en slachtoffers

Het aantal gemeenten dat actief is op de aanpak van mensenhandel groeit maar het zicht op daders en slachtoffers is nog steeds beperkt, zo blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van de VNG. Door het regelmatig uitvoeren van controles in bijvoorbeeld de horeca, op vakantieparken of op bedrijventerreinen wordt de informatiepositie van de gemeente/regio groter.

Wet regulering sekswerk snel behandelen

Voor gemeenten is van belang dat in de sekswerkersbranche de misstanden worden aangepakt, dat het beroep veilig kan worden beoefend en dat sekswerkers die dat willen met hulp kunnen stoppen. We roepen daarom de Kamer op (nu het nieuwe kabinet aan de slag is) de Wet regulering sekswerk (35715) snel te behandelen.

Mensenhandel in relatie tot arbeidsmigranten en ondermijnende criminaliteit

Prostitutie is niet de enige sector waar mensenhandel een rol speelt. Mensenhandel is ook verbonden met ondermijnende criminaliteit en de Kamer Tweede zelf spreekt regelmatig over arbeidsmigranten die vaak het slachtoffer zijn van mensenhandel en uitbuiting. De VNG vraagt de aanbevelingen van de commissie-Roemer vooral uit te voeren.

Meer informatie