login »
15 december 2022

ZVH Westelijke Mijnstreek, jaarverslag 2020 en 2021

Het Zorg- en Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek heeft zijn jaarverslag over de jaren 2020 en 2021 gepubliceerd. Het online verslag beschrijft de inhoudelijke en organisatorische ontwikkelingen. Daarnaast zijn diverse interviews met betrokkenen in het jaarverslag verwerkt.

Cijfers en trends

De kern van het jaarverslag zijn de cijfers en scores per thema en uitgesplitst per gemeente. Hierdoor worden de cijfers en trends snel duidelijk. Als er sprake is van een opvallende trend of ontwikkeling, dan wordt deze apart geduid met een korte toelichting. Uiteraard zijn ook de financiële begrotingscijfers over 2020 en 2021 terug te vinden in het verslag.

Aantal unieke casussen gestegen

In 2021 is het aantal unieke casussen binnen de persoonsgerichte aanpak (PGA) met 10% gestegen. De complexiteit van de maatschappelijke opgaven waar straf en zorg samenkomen groeit. Er is meer casuïstiek met een hoog veiligheidsrisico, die in veel gevallen vraagt om een intensieve en langdurige monitoring in de vorm van procesregie. De maatschappelijke functie voor de Zorg- en Veiligheidshuizen is hiermee nog belangrijker geworden.

Links