login »
10 februari 2022

Impressie Ontwikkelplein ZVH Midden-Brabant

Het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant verzorgde eind 2021 het Ontwikkelplein. Deze week is de video, die van deze inspirerende dag werd gemaakt, op de site van het ZVH Midden-Brabant gepubliceerd.

‘Werkplaatsen’ en ‘ontmoetingen’

De bijeenkomst was gericht op de ZVH-netwerkpartners uit het straf- en zorgdomein. Middels de ‘werkplaatsen’ en ‘ontmoetingen’ gingen de professionals met elkaar in gesprek over hun werk in de dagelijkse praktijk.

Leren van elkaar

Leren van elkaars opvattingen, samen zoeken naar oplossingen en zo de samenwerking versterken in de aanpak van complexe casuïstiek. Download voor een sfeerimpressie van de dag de visuals of bekijk de onderstaande video.

In 2022 zullen meerdere Zorg- en Veiligheidshuizen een Ontwikkelplein organiseren. Het ministerie van Justitie en Veiligheid is initiator van de methode van het Ontwikkelplein en medefinancier van dit event.

Het is mogelijk dat de onderstaande video (door uw cookie-instellingen) niet zichtbaar is. Klik hier om de video op te bekijken op YouTube