login »
04 november 2022

Wet aanpak woonoverlast: online vragenuurtjes

Het aantal vragen over de aanpak van woonoverlast neemt toe. Daarom verzorgt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid elke 6 weken een online vragenuurtje.

Zeer complexe gevallen

Gemeenten, corporaties en hun partners worden steeds meer geconfronteerd met veel casuïstiek met soms zeer complexe gevallen. Zij willen graag kennis en ervaring delen over de aanpak in een casus en van elkaar leren hoe ze de Wet effectief kunnen toepassen.

Inzet Wet

Ook hebben professionals regelmatig vragen over wat de inzet van de Wet betekent voor andere interventies, zoals de inzet van gedwongen zorg en het strafrecht. Voor al deze vragen, is het 6-wekelijkse online vragenuurtje bedoeld.

Links