login »
02 november 2022

Criminaliteit voorkomen met persoonsgerichte aanpak

Het kabinet heeft geld vrijgemaakt voor gemeenten met wijken waar risico’s groot zijn dat jongeren worden geronseld door (drugs)criminelen. Hierbij staat een intensieve persoonsgerichte aanpak centraal, mede gezien de intimiderende druk van criminelen en tevens verleidingen van het foute geld dat wordt verdiend met drugshandel in buurten.

Inzetten op werk om criminaliteit te voorkomen

Uit 2 onderzoeken van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) blijkt dat niet of nauwelijks werken én een laag inkomen criminaliteit in de hand werken. Inzetten op werk is daarom van groot belang in de aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit.

SZW onderzocht de relatie tussen bestaanszekerheid, arbeidsparticipatie en criminaliteit in kwetsbare wijken. Daarnaast zoomde het tweede onderzoek in op rol van werk in de lokale aanpak. Uit beide onderzoeken komt naar voren dat inzetten op preventie een rol moet spelen bij het aanpakken van criminaliteit. Zonder bestaanszekerheid en werk gaan mensen eerder de criminaliteit in. Daarnaast is goede samenwerking op lokaal niveau nodig om succesvol criminaliteit tegen te gaan.

Aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit

Uit deze 2 onderzoeken, gericht op de relatie tussen werk en criminaliteit, blijkt dat inzet vanuit de gehele overheid, werkgevers en onderwijs nodig is. Het kabinet heeft daarom eerder dit jaar aangekondigd om met het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid te investeren in 20 kwetsbare gebieden in Nederland om gezamenlijk het toekomstperspectief van bewoners te verbeteren. SZW gaat de opgehaalde inzichten uit de onderzoeken bespreken met deze gemeenten om de lokale aanpak gezamenlijk te versterken.

Links