login »
02 juni 2022

Succesvolle landelijke netwerkdag procesregisseurs

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid verzorgde op 23 mei sinds lange tijd weer een fysieke netwerkmiddag voor procesregisseurs van de Zorg- en Veiligheidshuizen. Dit organiseerde ze samen met een groepje procesregisseurs. Iedereen was enthousiast om eindelijk weer fysiek bij elkaar te komen, zo bleek ook uit de opkomst. Maar liefst zo’n 100 procesregisseurs kwamen naar de netwerkdag.

De procesregisseurs werden bijgepraat over de landelijke ontwikkelingen én over een breed scala aan onderwerpen. Janine Janssen, onder meer lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties op Avans Hogeschool, vertelde een inspirerend verhaal over de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Haar boodschap was duidelijk: “Er is moed nodig om de geweldsspiraal te doorbreken.” Ze benadrukte ook dat samenwerken écht investeren is en dat het belangrijk is dat je niet nadenkt, maar juist vóórdenkt.

De procesregisseur als instrument

In de middag vonden verschillende deelsessies plaats. Een aantal procesregisseurs verzorgde een sessie over hoe je jezelf kunt inzetten als instrument tijdens een casusoverleg. Dat leverde mooie gesprekken op. Over bijvoorbeeld hoe expliciet je je rol beschrijft in een casusoverleg, het gebruikmaken van de BOB-methode en het wel of niet maken van onderlinge samenwerkingsafspraken. Voor sommige nieuwe procesregisseurs werd duidelijk dat de overlegstructuren in elk Zorg- en Veiligheidshuis net even anders zijn of een andere naam hebben. Maar de gemene deler was helder: je doet het allemaal voor de cliënt.

PMM biedt concrete instrumenten

Mieke Maas, Annemarie de Beer en Christel van Zelst verzorgden een deelsessie over het landelijk Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens. Zij gaven antwoord op de vraag hoe je omgaat met wettelijke regelgeving als je vastloopt in een casus. Dit programma is het antwoord, want het biedt hulp met concrete instrumenten zoals een register en een maatwerkloket.

Concrete signalen van mensenhandel herkennen

Ook mensenhandel stond op het programma. Anton Wildoer vertelde de deelnemers onder meer over de regionale tafel mensenhandel. Jolisa Plugge ging vervolgens met de deelnemers aan de slag om concrete signalen te leren herkennen in casussen. Dat bleek nog best lastig te zijn. Een deelnemer vertelde: “Als ik hier niet had gezeten, had ik in mijn casus waarschijnlijk niet aan uitbuiting gedacht.”

Ervaringsverhaal huiselijk geweld

Anita Wix vertelde in een aparte sessie over haar ervaringen als slachtoffer van huiselijk geweld. Maaike Brunekreef, aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling Isla, vulde de juiste informatie aan om de context goed te begrijpen. Ze stonden stil bij de vraag hoe de Zorg- en Veiligheidshuizen een rol kunnen hebben om deze verhalen beter te herkennen. Het antwoord was om vooral af te gaan op je onderbuikgevoel. Anita vertelde: “Ik had vaker aangifte gedaan, maar steeds weer ingetrokken. Het voelde alsof ik niet uit de situatie kon komen. Een professional moet alert zijn op dit soort signalen.”

ZICHT op jongeren

Tot slot werd in een deelsessie de korte film ZICHT vertoond. Deze indringende film neemt je mee in de belevingswereld van jongeren die zich in criminele kringen (hebben) begeven. Chrissie van der Meijden, projectleider Dealbreakers (RIEC Den Haag) besprak naderhand de film met de deelnemers. Opvallend veel procesregisseurs herkenden de situaties die in ZICHT worden getoond.

Procesregisseurs met passie

Het is mooi en inspirerend om te zien hoeveel passie de procesregisseurs hebben voor het werk dat ze doen. Elke dag weer proberen zij mensen uit hun moeilijke situatie te helpen en zo een steentje bij te dragen aan het voorkomen en verminderen van overlast en criminaliteit in hun veiligheidsregio.

Het was een leerzame dag en we kijken uit naar de volgende netwerkmiddag voor procesregisseurs op 21 november 2022. Zet ‘m alvast in je agenda!