login »
12 april 2021

ZVH De Markiezaten publiceert jaarverslag 2020

Het Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten heeft zijn jaarverslag 2020 gepubliceerd. Het verslag beschrijft onder de inhoudelijke en organisatorische ontwikkelingen. Daarnaast zijn diverse interviews met betrokkenen in het jaarverslag verwerkt.

Aanmeldingen en adviezen

Het aantal aanmeldingen van complexe veiligheidscasussen is fors toegenomen: van 78 in 2018 naar 97 in 2019 tot 122 casussen die in 2020 werden geagendeerd in het netwerkberaad. Dit is een toename van ruim 25% ten opzichte van 2019.

Naast het aantal complexe veiligheidscasussen is ook het aantal adviezen sterk gestegen. Dit komt met name door de afspraak dat een aangemelde casus óf wordt opgepakt door het ZVH óf voorzien van een advies bij de melder wordt teruggelegd.

Downloads