login »
09 juli 2021

Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid: juli-nummer verschenen

Er is weer een nummer van de nieuwsbrief Zorg + Veiligheid verstuurd. Deze nieuwsbrief houdt professionals op de hoogte van nieuws dat de domeinen zorg én veiligheid raakt.

Inhoud

Zo besteedt dit nummer van de nieuwsbrief onder meer aandacht aan: mensenhandel, re-integratie ex-gedetineerden, personen met verward gedrag en Geweld Hoort Nergens Thuis.

Downloads