login »
07 januari 2021

Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis en lokale (wijk)teams geanalyseerd

De samenwerking op de werkvloer tussen professionals van Veilig Thuis en de lokale (wijk-)teams is in een groot aantal gemeenten en regio’s verbeterd en constructief. Dat blijkt uit een analyse van de actuele samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis-organisaties en lokale (wijk)teams.

Flinke stappen gezet

De analyse werd uitgevoerd door Andersson Elffers Felix (AEF) in opdracht van het programmateam GHNT, VWS en de VNG. Ten opzichte van vier jaar geleden zijn er flinke stappen gezet in de rolinvulling van zowel Veilig Thuis als de lokale (wijk-)teams concludeert AEF. De samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis en de lokale (wijk-)teams versterken de professionele praktijk.

Bewustzijn

Het bewustzijn van de complementariteit van Veilig Thuis en de lokale (wijk-)teams is breed toegenomen. Ook blijkt dat de visie gefaseerde ketenzorg en de meeste aspecten uit het kwaliteitskader 'Werken aan Veiligheid voor lokale (wijk-)teams en gemeenten' hun weg hebben gevonden naar de samenwerkingsafspraken.

Verder uitbouwen

Het onderzoek laat verder zien dat de implementatie van de samenwerkingsafspraken op de werkvloer nog aandacht behoeft. AEF schetst daarvoor een aantal mogelijkheden, met name gericht op het voortzetten en verder uitbouwen van de professionele dialoog die in regio’s op gang is gekomen tussen Veilig Thuis en de lokale (wijk)teams:

  • evalueren van de samenwerking
  • leren en evalueren aan de hand van casuïstiek
  • benutten van vaste contactpersonen en bruggenbouwers.

Dit leidt tot een beter begrip van de afspraken én tot een verdieping van de samenwerking in de uitvoeringspraktijk.

Visualisatie

Bij het rapport is door het programma GHNT een visualisatie gemaakt, die behulpzaam is bij het verder doorontwikkelen en implementeren van de samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis en de lokale (wijk-)teams.

Downloads