login »
04 januari 2021

Toename aantal High Impact Crimes in 787 woonplaatsen

Het aantal High Impact Crimes (HIC) nam het afgelopen jaar in 787 woonplaatsen in Nederland toe. Dit blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

Politiecijfers

HIC is een verzamelterm voor misdaden met een hoge impact op slachtoffers, zoals inbraken, overvallen, straatroof en geweldsmisdrijven. Ondanks het feit dat de landelijke cijfers iets lager liggen, daalde het aantal HIC-delicten afgelopen jaar minder sterk door corona dan experts verwachtten.

RTL Nieuws legde de politiecijfers over het aantal HIC-delicten tot en met november 2020 naast de cijfers van dezelfde periode in 2019. Bij ruim een kwart van de in totaal 2500 woonplaatsen was het afgelopen jaar een stijging van het aantal High Impact Crimes zichtbaar.

Coronamaatregel

De stijging vond in zowel kleine als grote steden plaats. Jasper van der Kemp, criminoloog bij de Vrije Universiteit van Amsterdam, vraagt zich af waarom juist dit jaar de cijfers in de ene woonplaats stijgen en in de andere dalen. “Per woonplaats verschilt het mogelijk nogal hoe een coronamaatregel als bijvoorbeeld thuiswerken invloed heeft. De ene woonplaats heeft wellicht meer sociale controle, omdat meer mensen thuiswerken”, vertelt Van der Kemp.

Onveiligheidsgevoelens HIC-slachtoffers

Het CBS deed in 2019 onderzoek naar het veiligheidsgevoel onder slachtoffers van High Impact Crimes. Slachtoffers blijken zich gedurende een lange periode na het voorval nog onveilig te voelen.

43% van de ondervraagde HIC-slachtoffers in 2019 gaf aan zich onveilig te voelen in hun eigen buurt. Dit terwijl 13% van de niet-slachtoffers zich onveilig voelt in eigen buurt. Daarnaast hebben slachtoffers vaak de angst om nogmaals met een High Impact Crime geconfronteerd te worden.

Links