login »
19 december 2019

Privacy in het sociaal domein: veelgestelde vragen

Wanneer mogen professionals een kopie van het identiteitsbewijs maken en bewaren? Wat valt nu wel en niet onder een ‘dossier’? Hoe zit het met persoonlijke aantekeningen? Om antwoord te geven op deze en andere vragen, is er nu het document 'Privacy in het sociaal domein: Veelgestelde vragen'.

Sinds de komst van de nieuwe privacywet: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), worstelen veel gemeenten en organisaties in het sociaal domein met vragen rondom gegevensdeling en privacy. Om hen te ondersteunen, is dit document met praktische oplossingen en tips opgesteld.

Traject UPP

De publicatie is deel 2 in de serie van vijf publicaties van het traject Uitwisseling Persoonsgegevens en Privacy (UPP) van het Programma Sociaal Domein. Binnen dit traject werken VNG, Divosa, het ministerie van BZK en de NDSD intensief samen met twintig gemeenten. In de publicatie zijn een aantal veelgestelde vragen op een rij gezet. De deelnemende gemeenten hebben geprobeerd daar een bevredigend antwoord op te formuleren.

Oproep

Er leven ongetwijfeld meer vragen dan in deze lijst zijn opgenomen. En in de loop van de tijd zullen die ook weer veranderen. Heb je een specifieke vraag over privacy in het sociaal domein die relevant is voor deze publicatie? Stel deze vraag (of deel een mogelijke oplossing) via: info@programmasociaaldomein.nl.

Onderwerpen

De vragen zijn geplaatst onder de volgende onderwerpen:

  • Participatiewet,
  • Wmo 2015 en Jeugdwet,
  • Regie en multiproblematiek.

Download