login »
20 maart 2020

Eerste toename minderjarige verdachten sinds 2009

De politie registreerde vorig jaar 18 duizend minderjarige verdachten, duizend (6,5 procent) meer dan in 2018. Van de minderjarige verdachten werd 70 procent voor het eerst als verdachte geregistreerd. In de afgelopen tien jaar is het aantal minderjarige verdachten meer dan gehalveerd, 2019 is het eerste jaar waar weer sprake is van een toename. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

In 2019 registreerde de politie in totaal 165 duizend personen als verdachte van een misdrijf. Zij werden verdacht van het plegen van in totaal 262 duizend misdrijven. Ruim 1 op de 10 verdachten was minderjarig, in totaal werden deze verdacht van het plegen van 31 duizend misdrijven.

Leeftijd

Van de minderjarig verdachten in 2019 was het overgrote merendeel (78 procent) jongen. Een kwart van de jongens was jonger dan 15 jaar. Meisjes zijn vaker dan jongens op jongere leeftijd verdachten van een misdrijf, bijna 30 procent was jonger dan 15. Het aantal meisjes dat geregistreerd was als verdachte is de laatste tien jaar met 61 procent gedaald, het aantal jongens daalde tegelijkertijd met 58 procent.

Ongeveer 30 procent van minderjarige verdachten al bekend bij de politie

Van de minderjarige verdachten die de politie in 2019 registreerde was 3 op de 10 eens eerder aangemerkt als verdachte van een misdrijf. De minderjarigen die vorig jaar voor het eerst met de politie in aanraking kwamen, waren gemiddeld ouder dan minderjarige ‘first offenders’ in de voorgaande tien jaar. Het eerste misdrijf waarvan zij werden verdacht was gemiddeld ook minder zwaar dan in eerdere jaren.

Links

Kijk voor meer informatie op de website van het CBS