login »
17 november 2020

Nazorg aan ex-gedetineerden ZVH West-Veluwe Vallei

Het Zorg- en Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei organiseerde 27 oktober 2020 een bijeenkomst over de nazorg aan ex-gedetineerden. De Regio West-Veluwe Vallei bestaat uit gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Renkum, Scherpenzeel en Wageningen.

Bestuurlijk Akkoord en de Wet straffen en beschermen

Directe aanleiding was het Bestuurlijk Akkoord Re-integratie Ex-justitiabelen dat de VNG, het ministerie van J&V (de minister van Rechtsbescherming)/DJI en de reclassering sloten, en de nieuwe Wet straffen en beschermen. Het Bestuurlijk Akkoord en de nieuwe wet regelen dat gedetineerden al bij het begin van hun detentie een re-integratieplan maken met de casemanager in de Penitentiaire Inrichting (PI), de nazorgcoördinator in de gemeente en de reclassering.

Gezamenlijke opgave

Maar organisator Anneloes Grootenboer, procesregisseur in het Zorg- en Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei wil vooral dat de nazorg slaagt en dat ook ex-gedetineerden vanuit goede afspraken met betrokken professionals hun terugkeer in de maatschappij kunnen vormgeven. Dat vraagt dat de casemanagers van de PI, de nazorgcoördinatoren in gemeenten en de reclasseringsmedewerkers elkaar kennen en snel kunnen vinden en ook inzicht hebben in elkaars organisatie en mogelijkheden. ‘Het is een gezamenlijke opgave: samen met de gedetineerde werken aan perspectief tijdens en na de detentie periode. We willen allemaal terugval in crimineel gedrag en recidive voorkomen en daardoor maatschappelijke kosten reduceren’.

Downloads