login »
14 juli 2020

Aanvulling op Handvat Gegevensuitwisseling beschikbaar

Er is een aanvulling verschenen op het handvat Gegevensuitwisseling bij samenwerking rond casuïstiek in het zorg- en veiligheidsdomein. Dit addendum gaat in op nieuwe wetgeving in dit kader.

Wijzigingen

Op 1 januari 2020 is de Wet Bopz (bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen) vervangen door de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz, van toepassing op psychiatrische patiënten) en de Wet zorg en dwang (Wzd, van toepassing op patiënten met een psychogeriatrische aandoening en verstandelijke beperking).

Het addendum geeft geen uitputtend overzicht van de gegevensverwerking op basis van genoemde wetgeving, maar gaat in op die aspecten en bepalingen die relevant (kunnen) zijn bij samenwerking en gegevensuitwisseling in het zorg en veiligheidsdomein. Ook behandelt het de gegevensverwerking zoals deze is uitgewerkt in de Wet forensische zorg (Wfz).

Het handvat

Het handvat Gegevensuitwisseling bevat een uitleg van de belangrijkste wetten en regels en geeft aan met welke sectorspecifieke regels bij gegevensuitwisseling in een samenwerkingsverband rekening gehouden dient te worden. Daarnaast bevat het handvat een leidraad voor het organiseren van samenwerking in het zorg- en veiligheidsdomein. Het handvat is opgesteld door een werkgroep van juristen en andere privacydeskundigen van de landelijke ketenpartners Zorg en Veiligheid.

In de laatste versie van het Handvat zijn de verwijzingen naar bovengenoemde wetten inmiddels geactualiseerd.

Downloads