login »
13 februari 2020

Wetsvoorstel persoonsgerichte aanpak en meldingen over radicalisering en terroristische activiteiten

Het concept wetsvoorstel 'Persoonsgerichte aanpak en meldingen over radicalisering en terroristische activiteiten' is in consultatie gegaan. Dit wetsvoorstel verankert de wettelijke taak voor het college van burgemeester en wethouders om casusoverleggen over radicalisering te organiseren.

Het wetsvoorstel voorziet tevens in een duidelijke grondslag voor gegevensdeling door de partijen die deelnemen aan genoemde casusoverleggen.

Verantwoordelijkheid

Gemeenten zijn de regiehouders in de lokale aanpak die tot doel heeft radicalisering, extremisme en dreigingen te onderkennen en daarop te interveniƫren. Dit wetsvoorstel brengt met zich mee dat elk college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk is voor de instandhouding van een casusoverleg.

Doorgeven meldingen aan andere instanties

Ten slotte regelt het wetsvoorstel dat het college ontvangen meldingen over radicalisering kan doorgeven aan andere instanties voor zover dat noodzakelijk is met het oog op hun taakuitoefening, ook voor zover het gaat om bijzondere categorieƫn van persoonsgegevens of persoonsgegevens van strafrechtelijke aard. Te denken valt aan meldingen van burgers, bijvoorbeeld indien zij zich zorgen maken over de radicalisering van een familielid of een bekende.

Links