login »
10 januari 2020

Politiechef Noord-Holland pleit voor versterken zorg- en veiligheidshuizen

“We moeten de zorg- en veiligheidshuizen verder versterken om de aanpak van personen met verward gedrag zo sluitend mogelijk te krijgen.” Dat zegt Anja Schouten, politiechef van de eenheid Noord-Holland, in een interview met de Volkskrant.

De politie wil de circa 96.000 meldingen die ze krijgt rond ‘verwarde personen’ drastisch omlaag brengen. In het interview schetst Schouten de problemen rondom de ‘verwarde personen’ en komt ook met oplossingen.

Budget en mankracht

Zo wijst ze erop dat de aanpak van verwarde personen die gevaarlijk kunnen zijn, goed werkt binnen de zorg- en veiligheidshuizen. Zij pleit daarom voor voldoende budget en mankracht. “We hebben er zorgen over dat de gemeenten financieel zo onder druk staan.”

Bemoeizorg

Daarnaast zou elke regio volgens haar een zorgorganisatie moeten hebben die 24 uur per dag bereikbaar is. Want veel van de personen over wie de politie meldingen binnenkrijgt, hebben vooral hulp nodig en geen inzet van de politie. Voor deze groep werkt bemoeizorg, aldus de politiechef. Wat volgens haar ook werkt: een ggz-deskundige in de meldkamer die afweegt of het een melding is waar de politie op af moet gaan.

Links

  • Lees het hele interview met Anja Schouten op de website van de Volkskrant