login »
09 november 2020

Factsheet ‘Extreemrechts in Nederlandse gemeentes’ geactualiseerd

Wat is de omvang van extreemrechtse organisaties in Nederland? Hoe zit het met de regionale spreiding? Wat is de betekenis van deze organisaties? En in hoeverre zijn zij betrokken bij (gewelds)incidenten? De factsheet 'Extreemrechts in Nederlandse gemeentes' geeft antwoord op deze vragen.

Periodiek wordt deze factsheet geactualiseerd. De meest recente update is van september 2020.

Extreemrechtse groepen

Betrokkenheid van extreemrechtse groepen bij lokale protesten, van ‘gele hesjes’ tot coronamaatregelen en van pro Zwarte Piet tot boerenprotesten. Het ‘beschermen’ van standbeelden van historische figuren naar aanleiding van Black Lives Matter demonstraties. Provocatieve acties in de buurt van moskeeën. Gemeentes kunnen te maken krijgen met diverse verschijningsvormen en activiteiten van extreemrechts.

Actueel beeld

Daarom zoeken gemeentes naar relevante achtergrondkennis en handvatten over hoe met lokale extreemrechtse ontwikkelingen en activiteiten om te gaan. De factsheet 'Extreemrechts in Nederlandse gemeentes' speelt op deze behoeftes in. Willem Wagenaar van de Anne Frank Stichting is de auteur.

Wagenaar is een autoriteit op het gebied van extreemrechts. Met deze factsheet – geschreven in opdracht van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) – schetst hij een actueel beeld van extreemrechtse organisaties die in Nederland actief zijn.

Compacte momentopname

Nieuw in deze editie van de factsheet is de compacte momentopname, waarin de actuele stand van zaken van het rechtsextremisme in Nederland kort wordt weergegeven. Ook is hoofdstuk 5 dat gaat over nieuwe thema’s, dreiging en minder maatschappelijke weerbaarheid, herzien. Daarnaast worden in de factsheet alleen nog organisaties opgenomen die de afgelopen 24 maanden zichtbare activiteiten hebben ontplooid.

Downloads