login »
06 oktober 2020

VNG komt met Opleiding Zorg en Veiligheid

Samenwerken in het complexe veld van Zorg en Veiligheid is geen gemakkelijke taak. Tegelijkertijd is het wel essentieel om ingewikkelde problemen aan te kunnen pakken. Dus hoe doe je dat? De VNG lanceert hiervoor een unieke opleiding.

Sommige inwoners kampen met dermate complexe problematiek dat één enkele organisatie geen oplossing kan bieden. Vaak is sprake van zowel zorg- als veiligheidsproblematiek. In dit soort gevallen hebben meerdere organisaties een aandeel in de aanpak van het probleem. Goede samenwerking, maatwerk, regie maar ook creativiteit en lef zijn dan essentieel om het probleem adequaat te kunnen oplossen. Leidinggevenden, beleidsadviseurs en strategen kunnen hierin een sleutelrol spelen.

Reikwijdte van de opleiding

De VNG werkt aan een opleiding voor leidinggevenden, beleidsadviseurs en strategen die zich bezighouden met zorg en veiligheid. Om in het brede en diverse speelveld van zorg en veiligheid een verbindende rol te kunnen spelen, is het belangrijk een totaaloverzicht te hebben van de inhoudelijke thema’s en inzicht te hebben in de specifieke uitdagingen als het gaat om de netwerksamenwerking op dit snijvlak.

De opleiding zet in op de competenties en vaardigheden die worden gevraagd om het netwerk te vergroten, te doorgronden en de samenwerking te versterken. Ook wordt inhoudelijke kennis aangereikt over diverse thema’s op het snijvlak van zorg en veiligheid.

Inhoud van de opleiding

De opleiding duurt ongeveer 6 volle dagen, verspreid over ongeveer 3 maanden, begint met een intakegesprek en wordt afgesloten met een eindgesprek. De opleiding bestaat uit interactieve sessies, waarin samenwerkingsvraagstukken en aspecten die daarbij van belang zijn een rode draad vormen. Voorbeelden, ervaringen en vragen uit de praktijk van deelnemers staan centraal.

Daarnaast worden huiswerkopdrachten gegeven waarin deelnemers de aangereikte kennis, vaardigheden en inzichten op gestructureerde wijze toepassen in hun eigen lokale en regionale context. Op die manier kan in de praktijk op maat worden geoefend en wordt direct gebouwd aan versterking van de lokale en regionale samenwerking. Er worden ook tussentijdse coachingsgesprekken aangeboden.

Tijdspad, start met pilot

Begin 2021 gaat de opleiding van start. In december 2020 start een pilot waarvoor de VNG op zoek is naar deelnemers. Deelnemers aan de pilot wordt gevraagd om op basis van hun ervaring met de opleiding mee te denken over eventuele aanvullingen of aanpassingen in het curriculum. Bent u geïnteresseerd om hieraan deel te nemen? Meld u dan aan via het aanmeldingsformulier.

Meer informatie

Meer informatie over de inhoud van de modules en startdata van de opleiding volgt binnenkort. Wilt u hiervan op de hoogte gesteld worden, neem dan contact op via zorgenveiligheid@vng.nl.