login »
06 februari 2020

Valente: ‘Gevangenis niet uit zonder nazorg’

Een gedetineerde of forensische cliënt zou de gevangenis of forensische zorg niet mogen verlaten als huisvesting, identiteitsbewijs, inkomen, zorgpolis en zorg niet geregeld zijn. Daarvoor pleit branchevereniging Valente (voorheen Federatie Opvang).

Vandaag debatteert de Tweede Kamer met minister Sander Dekker onder meer over de Monitor Nazorg ex-gedetineerden. Deze is ontwikkeld door het WODC om de problemen die (ex-)gedetineerden hebben op het gebied van de vijf basisvoorwaarden (identiteitsbewijs, onderdak, werk en inkomen, zorg en schulden) in kaart te brengen.

Recidive

Hierbij is voor het eerst ook gekeken naar de samenhang tussen problematiek op de basisvoorwaarden en recidive. Uit de monitor blijkt dat het ontbreken van een geldig identiteitsbewijs, werk of opleiding, huisvesting en het in behandeling zijn bij de verslavingszorg voor detentie, samenhangt met een grotere kans op recidive.

Dakloosheid

Onlangs wees promotieonderzoek naar de woonsituatie van gedetineerden uit dat een derde van de (ex-)gedetineerden krijgt te maken met dakloosheid en daarmee dus met een verhoogd risico op recidive.