login »
04 september 2020

Bewindspersonen in overleg met landelijke stuurgroep Zorg en Veiligheid

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) en minister Grapperhaus (JenV) bezochten op 3 september de landelijke stuurgroep zorg en veiligheid. Met hun deelname bevestigden de bewindspersonen het belang van de samenwerking rond zorg en veiligheid.

In de stuurgroep zitten de belangrijkste partners uit het zorg- en veiligheidsdomein om de samenwerking verder te brengen. Het overleg van 3 september stond in het teken van personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico.

De bewindspersonen gaven aan dat de afgelopen jaren stappen vooruit zijn gezet om de samenwerking rond deze doelgroep te verbeteren. Tegelijkertijd is de ambitie hoog en is er een grote bestuurlijke gedrevenheid om de resterende kabinetsperiode concrete resultaten te bereiken. Daarom willen zij een aantal concrete onderwerpen bespreken.

Randvoorwaarden

De leden van de stuurgroep herkennen de goede ontwikkelingen, maar merken daar in de praktijk nog niet altijd voldoende van. Gemeenten vinden het belangrijk om in iedere regio een punt te hebben waar zorg- en veiligheid met elkaar afspraken maken over de lastigste dossiers (en het voorkomen daarvan) op het snijvlak van zorg en veiligheid. Er zijn nog enkele randvoorwaarden die beter moeten worden geregeld, zoals beschikbaarheid en inzicht van beveiligde bedden, op- en afschaling van zorg, triage en de positionering van zorg- en veiligheidshuizen.

Maatschappelijk actueel en urgent

De verbinding van zorg en veiligheid is maatschappelijk actueel en urgent. Dat blijkt onder meer uit de krantenberichten over de toename van E33-meldingen. En uit de waarschuwing van de Inspectie van Justitie en Veiligheid voor de overbelasting van wijkagenten en haar aanbeveling om de samenwerking met zorgpartners te versterken.

Het was constructief en open gesprek, dat vraagt om een vervolg. Op 25 september zal de VNG, vertegenwoordigd door haar landelijke portefeuillehouders zorg en veiligheid Sven de Langen (wethouder Rotterdam, voorzitter van de landelijke stuurgroep) en Liesbeth Spies (burgemeester Alphen aan den Rijn) verder overleggen met de bewindspersonen. Daarnaast heeft de stuurgroep afgesproken dat er half december een uitgewerkt uitvoeringsplan is om in elke regio procesregie voor deze doelgroep in te voeren.

Over de landelijke stuurgroep zorg en veiligheid

De landelijke stuurgroep zorg en veiligheid is een informeel platform dat tot doel heeft om de samenwerking aan te jagen en te versterken rond onderwerpen waar sociaal domein, zorg, veiligheid en strafrecht elkaar ontmoeten. Dat doet ze door op basis van de inhoud een open gesprek met elkaar te voeren, moeilijke onderwerpen niet uit de weg gaan, en op concrete onderdelen concrete stappen te zetten die het werk voor de professional eenvoudiger maken.

Sinds 2012 komen partners samen om onderwerpen te bespreken, eerst met een focus op de zorg- en veiligheidshuizen, later verbreed tot het gehele thema zorg en veiligheid.

Het is mogelijk dat onderstaande video (door uw cookie-instellingen) niet zichtbaar is. Klik hier om de video op te bekijken op YouTube