login »
03 december 2020

Verkennend onderzoek Wvggz: wie mag wat weten?

De gemeente heeft onder de Wet verplichte ggz (Wvggz) de taak gekregen om een verkennend onderzoek uit te voeren. Dat onderzoek kan leiden tot een zorgmachtiging, waarin iemand verplichte ggz-zorg moet ondergaan.

Factsheet

Bij de start van de wet publiceerde de VNG een handreiking over het verkennend onderzoek. Dit document gaf echter geen antwoord op een aantal vragen die opkwamen. Hoe verhoudt het verkennend onderzoek zich bijvoorbeeld tot het beroepsgeheim, als een BIG-geregistreerde in opdracht van de gemeente het VO uitvoert? En welke medewerkers van de gemeente mogen inzage hebben in het dossier van het verkennend onderzoek?

Om deze vragen te beantwoorden, heeft de VNG onderstaande factsheet opgesteld.

Downloads