login »
03 december 2020

Gemeenten in kennislab aan de slag met radicalisering met focus op extreemrechts en polarisatie

Voor gemeenten die zoeken naar handelingsperspectieven rondom radicalisering organiseert de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) het online kennislab ‘Radicalisering met een focus op extreemrechts en polarisatie’. Om deelnemers te ondersteunen bij het vinden van effectieve reacties, die stabiliserend en depolariserend werken. En daarbij in te zetten op zowel het vergroten van weerbaarheid als het verminderen van de voedingsbodems voor radicalisering.

Online kennislab

De ESS heeft in 2019 de behoeften bij gemeenten gepeild over omgaan met extreemrechts. Daaruit bleek dat zij graag meer handelingsperspectieven willen over dit thema. Onder andere over preventieve maatregelen, interventies en de samenwerking tussen Openbare Orde en Veiligheid (OOV) en het sociaal domein. Maar ook meer achtergrondkennis over extreemrechts in Nederland. En praktijkkennis over de omgang met extreemrechts in de lokale context.

Vragen die leven

De ene gemeente vraagt zich bijvoorbeeld af hoe de preventie van radicalisering af te bakenen. De andere gemeente wil weten hoe het veiligheidsdomein en het sociaal domein hierin beter kunnen samenwerken. En weer andere gemeenten willen preventieve lessen trekken uit casuïstiek of beter omgaan met eventuele zorgen in gemeenschappen, veroorzaakt door extreemrechtse uitingen.

Kennis bundelen

Om aan al deze behoeftes tegemoet te komen heeft de ESS in het najaar van 2020 een kennislab opgericht. Waar ook meerdere collega’s van de directie Samenleving en Integratie (SI) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) nauw bij betrokken zijn. Zodat kennis zoveel mogelijk gebundeld wordt. Inmiddels zijn de deelnemers van het kennislab al twee keer online bijeengekomen.

Geen kant-en-klare antwoorden

In het kennislab overleggen gemeenten en medewerkers van de ESS, SI en NCTV over de uitdagingen die radicalisering en polarisatie – met name op extreemrechts – met zich meebrengen. Door concrete vraagstukken te bespreken, experts uit te nodigen en de beschikbare kennis daarop los te laten, leren we met elkaar en van elkaar. Want kant-en-klare antwoorden zijn er niet. Het is nadrukkelijk een gezamenlijke zoektocht, waarin deelnemers elkaar ondersteunen, leren en kijken wat de aanknopingspunten voor lokaal beleid zijn.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het kennislab? Wij gaan er graag met u over in gesprek. Neem gerust contact met ons op via ESS@minszw.nl of (070) 333 4555.