login »
01 mei 2020

Sociale (wijk)teams 5 jaar later: uitkomsten peiling

Sociale wijkteams ondersteunen inwoners op het gebied van welzijn, zorg en gezondheid. Laagdrempelig en in de eigen leefomgeving. Movisie voert regelmatig een landelijke peiling uit naar de werkwijze van de wijkteams en hun bijdrage aan de decentralisatie in het sociaal domein.

De peilingen (uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS en de VNG) geven en beeld van wat er op dit terrein speelt en hoe gemeenten de decentralisatie hebben opgepakt en uitgevoerd. De resultaten van de vierde peiling zijn nu bekend.

Eerder peilingen

In veel gemeenten maakten sociale (wijk)teams een ontwikkeling door, bleek uit eerdere peilingen. Deze ontwikkeling begon met het invoeren van een passend model, vervolgens werd het sociaal wijkteam en alle bijbehorende vraagstukken geïmplementeerd.
Uitkomsten vierde peiling

Uit de vierde peiling blijkt nu dat er verdere afstemming plaatsvindt van de dienstverlening op de lokale behoeften van gemeenten en hun inwoners. Wijkteams blijken de afgelopen jaren onvoldoende toe te komen aan preventief werken en aan vroegsignalering. De ontwikkeling van individueel aanbod naar collectieve voorzieningen wordt helaas ook nog te weinig ingezet.

Intensievere samenwerking

Een intensievere samenwerking binnen of tussen lokale teams heeft een positieve invloed op de verdere ontwikkeling van het gehele sociale domein. Er ontstaat verbinding tussen de verschillende leefgebieden waar inwoners in de loop van hun leven mee te maken krijgen.

Meer informatie