login »
29 juli 2019

Gegevensdeling (ex-)gedetineerden veranderd

De gegevensdeling over gedetineerden tussen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en gemeenten is veranderd door aangescherpte privacywetgeving (AVG). In samenspraak met casemanagers van de DJI en gemeenten is een nieuwe werkwijze ontwikkeld via een tijdelijke applicatie.

Injus vervangt AGG

Sinds mei 2019 versturen penitentiaire inrichtingen gegevens naar gemeenten via de Applicatie Gegevensverstrekking Gemeenten (AGG). Dit vervangt het oude systeem Digitaal Platform Aansluiting Nazorg (DPAN).

De AGG is een tijdelijk systeem, later dit jaar worden de melding begin en einde detentie én het informatieblad verstuurd via Injus. Het grote verschil is dat een gemeente eventueel informatie kan ontvangen over het begin en einde van detentie, ook zonder toestemming van de gedetineerde. Het informatieblad wordt alleen verzonden als de gedetineerde hiermee instemt.

Aanmelden voor Injus

Gemeenten kunnen zich vanaf 1 september tot 15 november 2019 aanmelden voor het gebruik van Injus via info@justid.nl. In de toelichting leest u hoe u zich moet aanmelden.

Meer informatie