login »
28 januari 2019

Aanpak ex-tbs’ers levert resultaat op

Tbs’ers vervallen na hun behandeling minder vaak in crimineel gedrag, blijkt uit onderzoek van het WODC. Onderzoeker Klaus Drieschner ziet een relatie met de komst van zorg- en veiligheidshuizen in gemeentes.

Eén op de vijf criminelen die via een terbeschikkingstelling zijn behandeld, gaat na vrijlating in de fout. Maar die tbs’ers doen dat steeds minder vaak. Tussen 2005 en 2009 ging het gemiddeld om 2,3 misdrijven per persoon, tegenwoordig ligt dat aantal op 1,7.

Geen controlegroep

Als mogelijk verklaring voor de daling noemt het WODC de komst van de zorg- en veiligheidshuizen in gemeentes. Hard bewijs hiervoor is echter moeilijk te geven. "Omdat alle tbs’ers hulp krijgen, is er geen controlegroep", zegt Drieschner in een interview met Trouw. "Wetenschappelijk onderzoek vereist dat wel, maar dat stuit in dit geval op ethische bezwaren."

Verscherpt toezicht

Toch ziet hij wel een verband. "Gaat een ex-tbs’er een keer de fout in na zijn behandeling, dan komt hij onder verscherpt toezicht van zo’n veiligheidshuis. De Veiligheidshuizen bestonden al langer, maar pas sinds 2013 staan ze allemaal onder leiding van het ministerie van Justitie en Veiligheid." Bovendien krijgen burgemeesters het sinds 2010 direct te horen als er een ex-tbs’er in hun gemeente komt wonen. "Het kan zijn dat zij het toezicht makkelijker verscherpen als ze weten wie ze in de gaten moeten houden."

Gehele forensische zorg

Het is voor het eerst dat het WODC onderzocht heeft hoe hoog de recidive is na uitstroom uit de gehele forensische zorg.