login »
27 augustus 2019

Toolkit voor preventie radicalisering

Er is een online toolkit ontwikkeld die gemeenten ondersteunt om radicalisering effectiever te bestrijden. Deze ‘Toolkit Evidence Based Werken bij de Preventie van Radicalisering’ is ontwikkeld in opdracht van SZW en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Leren van andere gemeenten

Hoe weet je als gemeente of je bij de aanpak van radicalisering op de goede weg bent? En hoe kun je leren van de lessen van andere gemeenten? Door te evalueren kom je hierachter. De toolkit biedt kennis, geleerde lessen, handige checklists en formats om de interventies om radicalisering tegen te gaan te evalueren.

De toolkit is ontwikkeld door RadarAdvies, Verwey Jonker Instituut en A.G.Advies in opdracht van de ministeries van Justitie en Veiligheid en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De lancering was gisteren tijdens een werkbezoek van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan de gemeente Delft.

Inspirerend en praktisch hulpmiddel

De Toolkit is ontwikkeld om een inspirerend en praktisch hulpmiddel te zijn voor gemeenten en interventie-uitvoerders die hun interventie willen evalueren. De focus ligt op de evaluatie van interventies, maar er is ook een quick programmascan om de aanpak van radicalisering als geheel onder de loep te nemen. In de toolkit staan tools, formats en checklists voor drie evaluatietypes: planevaluatie, procesevaluatie en effectevaluatie.

Vier specifieke interventies

Er zijn specifieke informatie en tools voor vier specifieke interventies: multidisciplinair casusoverleg, sleutelfiguren, theater en weerbaar opvoeden. Deze interventies zijn gekozen omdat ze veel worden ingezet in de lokale aanpak van radicalisering.

Daarnaast staan onder ‘andere interventies’ tools die te gebruiken zijn voor elk type interventie die wordt ingezet ter preventie van radicalisering. Hierin staat onder andere informatie over evaluatietechnieken

Links