login »
23 januari 2019

Enthousiasme voor inzet wijk-GGD blijft groeien

Hoe zorg je ervoor dat personen met verward gedrag de juiste hulp en ondersteuning ontvangen? Problemen die zich voordoen op het snijvlak van veiligheid en zorg, zijn immers lastig onder te brengen bij een specifieke hulpinstantie. De doortastende en flexibele werkwijze van een wijk-GGD’er blijkt hierbij in de praktijk van onschatbare waarde.

Meerwaarde

Dat werd opnieuw zichtbaar tijdens een CCV-informatiebijeenkomst over de wijk GGD op 10 januari jl. Wijk-GGD’ers uit Waalwijk en Gorinchem vertelden met verve over hun werk en blijken na 1 jaar inzet al een flinke urenuitbreiding te hebben gekregen. Ook andere gemeenten die het CCV (heeft) begeleidt erkennen de meerwaarde.

Wil je ook een wijk GGD’er aanstellen in je gemeente? Vraag hiervoor dan vóór 7 februari 2019, 14.00 een subsidie aan bij ZonMw.

Meer informatie

Neem contact op met CCV-adviseur Leonie Aarsen voor meer informatie (telefoon: 06 270 67 400).