login »
18 maart 2019

Regie voeren is een vak

‘Regie voeren is een vak’: het was het statement waarmee álle procesregisseurs van de 30 zorg- en veiligheidshuizen uit het land werden uitgenodigd voor een gezamenlijke netwerkdag op 11 maart jl. op een mooie locatie in Utrecht. Ruim 100 bevlogen professionals kwamen erop af en het werd letterlijk en figuurlijk een prachtig feestje!

‘Het goud’

Gemeenten en partners in de zorg- en veiligheidsketen kampen soms met hardnekkige problemen of casuïstiek. Deze problemen oplossen met een enkelvoudige aanpak zit er niet in. De regisseurs van het zorg- en veiligheidshuis brengen deze professionals bij elkaar en zorgen dat complexe problemen beheersbaar worden gemaakt. Petra Nijmeijer, voorzitter van de landelijke vereniging voor managers van de zorg- en veiligheidshuizen (LVMV), benadrukte dat de procesregisseurs in feite ‘het goud’ van die netwerksamenwerking zijn. ”En dat moet je koesteren! Vandaar dat wij graag investeren in behoud en versterking van het vakmanschap van onze mensen.”

Regie voeren zonder macht

Hoe zorg je er als regisseur in een complex krachtenveld voor dat er een goed plan op tafel komt en dat terwijl ‘je nergens over gaat en formeel niet verantwoordelijk bent’, je toch de regie in handen houdt? Persoonlijke normen en waarden spelen daarbij een cruciale rol, zo liet organisatiedeskundige Hans Licht horen in zijn betoog. De deelnemers gingen er graag met hem over in gesprek. Ook kozen ze voor deelsessies, waarbij herkenbare vraagstukken op een verrassende manier voor het voetlicht werden gebracht: ‘Ren je rot met privacyvraagstukken’, ‘De cliënt aan tafel’ en ‘Levend Stratego, maar dan anders’.

Succes?

Zoals één van de procesregisseurs verwoordde: ”Het is zo’n verademing dat ik niet eerst – voor de zóveelste keer – hoef uit te leggen wat mijn baan nu inhoudt. Iedereen hier snapt het!”
Dit smaakt naar meer dus! Ben je er niet bij geweest en wil je wel graag de ‘flash back’ krijgen, mail dan naar Gisèle Bool van het CCV.