login »
17 januari 2019

Privacy en gegevensdeling: overzicht belangrijke ontwikkelingen

2019 wordt het jaar van de privacy! Privacy en gegevensdeling zijn lastige vraagstukken. Het goede nieuws is, dat er in het land steeds meer mooie oplossingen worden gevonden voor een zorgvuldige domeinoverstijgende gegevensdeling.

Meer geharmoniseerde aanpak

Vanuit het landelijke – de VNG en de ministeries van JenV, VWS en BZK – volgen we deze ontwikkelingen en proberen we die, waar mogelijk, te bundelen en verder te brengen. Ons doel voor 2019 is om te komen tot een meer geharmoniseerde aanpak voor privacy en gegevensdeling in de brede keten van zorg + veiligheid. We willen kijken of we de privacy-protocollen voor o.a. de veiligheidshuizen, de ZSM-aanpak, de aanpak personen met verward gedrag, de Wvggz, en de re-integratie van ex-gedetineerden beter met elkaar in lijn kunnen brengen.

Een paar belangrijke ontwikkelingen

  • Op korte termijn wordt een geheel herziene versie 2.0 van het Handvat Gegevensdeling Veiligheidshuizen vastgesteld.
  • De 'Middenvelder’ is beschikbaar voor de Zorg -en Veiligheidshuizen. Dit is een nieuwe voorziening, waarmee kan worden nagegaan of een persoon al bekend is in een ander zorg- en veiligheidshuis.
  • Samen met de regio Rotterdam gaan we onderzoeken hoe de privacyaanpak in het Advies- en Triagepunt (ATP) van de regio kan worden verbreed naar meer zorg- en veiligheidshuizen en ZSM-tafels.
  • De privacy-app jeugd is vernieuwd en uitgebreid. Er is een module toegevoegd voor ouders en verzorgers. Zie: www.jeugdconnect.nl/privacy
  • In het traject UPP (uitwisseling persoonsgegevens en privacy) werken we aan wetgeving om domein-overstijgende gegevensdeling in het sociaal domein mogelijk te maken. Zie: www.programmasociaaldomein.nl
  • De webtool www.kiezen-en-delen.nl helpt professionals aan de hand van een gezinscasus antwoord te krijgen op vragen als 'Wat kan ik? en 'Waarom zou ik?' bij het delen van informatie over een persoon of gezin.

Meer weten

Heeft u vragen of goede ideeën over privacy en gegevensdeling? Stuur dan een mail aan leon@leonsonnenschein.nl of hans.versteeg@vng.nl