login »
13 mei 2019

Procesevaluatie pilots ISD-maatregel jongvolwassenen

Hoe kan de ISD-maatregel bij jongvolwassen stelselmatige daders beter worden benut? Die vraag stond centraal in vier pilots die de afgelopen twee jaar in de regio’s Zeeland/West-Brabant, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht plaatsvonden. Hiervan is nu een procesevaluatie verschenen.

Jongvolwassen stelselmatige daders van High Impact Crimes krijgen de ISD-maatregel momenteel niet vaak opgelegd. Dat komt omdat ketenpartners de inzet van ISD als ‘laatste redmiddel’ zien. Onderzoekers spreken van verkeerde beeldvorming. Zij denken dat de ISD-maatregel ook voor jongvolwassenen (18 t/m 24 jaar) een nieuwe opening kan bieden voor acceptatie van begeleiding en hulp.

Hoofdthema’s

In elk van de pilotregio’s werd de afgelopen twee jaar verschillend geïnvesteerd om te komen tot een betere benutting van de ISD-maatregel bij jongvolwassenen. Zij richtten zich daarbij op de volgende hoofdthema’s:

  1. Verbetering van het proces van afweging en toeleiding
  2. Verbetering van het programma-aanbod (intra- en extramuraal)
  3. Verbeteren van re-integratie (inclusief opvolging en nazorg)
  4. Versterken samenspel in en regievoering door veiligheidshuis

Landelijke implementatie

In de procesevaluatie is nagegaan welke lessen uit deze pilots kunnen worden getrokken en of elementen wellicht ook interessant zijn om landelijk te implementeren. De onderzoekers stellen op basis van groepsinterviews dat de grondhouding ten aanzien van de doelstellingen in de pilots positief is. Volgens de respondenten zijn er zeker mogelijkheden om een vergelijkbare inzet vanuit de veiligheidshuizen te gaan organiseren.

Download