login »
12 december 2019

Onderzoek en Kamerbrief over stand van zaken kwetsbare personen

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) en minister Grapperhaus (JenV) hebben de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de stand van zaken rondom de persoonsgerichte aanpak voor kwetsbare personen. In de brief staat ook waar zij de komende tijd op gaan inzetten. “De urgentie voor een structurele aanpak en de borging daarvan, blijven onverminderd hoog”, aldus de bewindslieden.

Rapportage

De Kamerbrief gaat, aan de hand van de rapportage ‘Stand van het land’, in op de huidige stand van zaken ten aanzien van de aanpak voor personen met verward gedrag. Blokhuis en Grapperhaus geven aan zich grote zorgen te maken over het feit dat het aantal meldingen bij de politie over personen met verward gedrag, in de eerste helft van 2019 weer is gestegen ten opzichte van het jaar ervoor.

Verschillen in uitvoering

Het geschatte aantal personen met ernstig verward gedrag en een hoog maatschappelijk veiligheidsrisico in Nederland ligt op jaarbasis tussen de 850 en 1.450 unieke personen. De afgelopen periode is volgens de bewindslieden hard gewerkt om ervoor te zorgen dat het thema in ieder zorg- en veiligheidshuis is belegd. “We zien echter nog wel verschillen in de uitvoering en zullen alle regio’s actief ondersteunen bij de doorontwikkeling van de persoonsgerichte aanpak en het overdragen van kennis en kunde.”

Afstemmen informatie en zorgen

Met een nieuw risicotaxatie-instrument, verkennend onderzoek in de WvGGZ en het initiatief SluiS wordt volgens hen een enorme stap gezet om informatie en zorgen beter op elkaar af te stemmen en risico’s tijdig in te schatten. Het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond ontwikkelde het nieuwe risicotaxatie-instrument waarmee breed gekeken wordt naar de aanwezige risico’s. Zo is de kans kleiner dat een onderdeel wordt gemist.

Dit instrument is toepasbaar in zowel het zorg- als veiligheidsdomein en wordt begin 2020 beschikbaar gesteld aan alle zorg- en veiligheidshuizen. Verder kan eenieder die denkt dat een persoon verplichte GGZ nodig heeft, vanaf 1 januari 2020 een onderzoek in de WvGGZ aanvragen. En via het initiatief SluiS kunnen professionals zorgen over een persoon delen en zo sneller opschalen wanneer er risico’s worden gezien.

Trainingsprogramma justitiële zorg

Als mooi voorbeeld van het uitwisselen van kennis met samenwerkingspartners noemen de bewindslieden het tweedaags trainingsprogramma justitiële zorg, ontwikkeld door het Veiligheidshuis Hollands-Midden. De training richt zich op alle professionals die werkzaam zijn in het sociale-, zorg- en veiligheidsdomein en (meer) willen leren over de forensische zorg. Wegens groot succes en aanhoudende vraag, wordt de training breed beschikbaar gesteld aan alle zorg- en veiligheidshuizen.

Gegevensdeling

Daarnaast worden de zorg- en veiligheidshuizen ondersteund met een training gegevensdeling en privacy bij het behandelen van complexe casuïstiek in het zorg- en veiligheidsdomein. In het voorjaar van 2020 hebben alle zorg- en veiligheidshuizen tweemaal de training voor procesregisseurs en professionals gehad.

Ketenveldnorm Levensloopfunctie en beveiligde zorg

De duur van de vier pilots voor de ontwikkeling van de Ketenveldnorm Levensloopfunctie en beveiligde zorg is te kort geweest om voor de deelnemende patiënten een doorplaatsing in de praktijk te kunnen uitvoeren. De pilots lopen tot 1 maart van 2020. GGZ Nederland heeft inmiddels kenbaar gemaakt dat ze tot het eind van 2020 moeten worden verlengd.

Landelijk meldnummer

Blokhuis en Grapperhaus geven in hun brief ook aan dat het landelijk meldnummer voor niet acute meldingen op korte termijn gerealiseerd moet worden. “Dit sluit aan bij onze ambitie voor 2020, om bij iedere melding waarbij het vermoeden bestaat van ernstige problematiek een goede triage uit te voeren en zo passende hulp en ondersteuning te kunnen bieden.”

Downloads