login »
06 mei 2019

Vier-jaren verslag Top X-aanpak Veiligheidshuis Regio Utrecht

In het Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU) wordt samengewerkt onder de noemer 'Top X aanpak regio Utrecht'. Dit vier-jaren verslag geeft inzicht in de werkwijze en resultaten van deze aanpak in de periode 2015-2018.

Persoonsgerichte aanpak

In 2015 is het Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU) begonnen met de ‘Top X aanpak’; aanpak van complexe casuïstiek met de focus op plegers van delicten met grote impact op slachtoffers zoals woninginbraken, overvallen, straatroven en ernstige geweldpleging.

Opzet was om een gerichte bijdrage te leveren aan het structureel terugdringen van juist deze delicten in de Regio Utrecht door een persoonsgerichte aanpak van de daders ervan. Het vier-jaren verslag biedt inzicht in de bijdrage van het VHRU.

In vier jaar Top X is 7.905 keer een complexe casus geagendeerd en besproken in het VHRU, dat betekent gemiddeld 38 casussen per week. Al deze besprekingen betroffen totaal 516 unieke personen. Deze 516 unieke personen werden gemiddeld 15 keer besproken.

Top X-ers

De meeste personen op de Top X lijst zijn tussen de 18 en 24 jaar oud. Alle Top X-ers vertonen een hardnekkige criminele levensstijl in combinatie met ernstige problemen op het gebied van huisvesting, financiën/ schulden, dagbesteding en/of werk, familierelaties en gedrag. Bij een fors aandeel van de groep speelt LVB- problematiek. De jongste Top X-er is 14 jaar bij instroom, de oudste 80 jaar. 57% van de Top X-ers is jonger dan 25 jaar.

In- en uitstroom

Een casus blijft gemiddeld twee jaar in beeld bij het VHRU. In ruim vier jaar zijn er 516 Top X casussen ingestroomd en 220 Top X casussen weer afgeschaald/ uitgestroomd. Eind 2018 zijn er in 296 Top X casussen actueel in beeld.

Ongeveer 70-75 % stroomt uit op positieve gronden; er is stabilisatie, goede zorg en begeleiding, dagstructuur en vermindering van deviant gedrag. Ongeveer 25-30 % blijkt niet vatbaar en gemotiveerd voor gedragsverandering. Hier resteert monitoring in kader van opsporing en vervolging.

Downloads