login »
06 maart 2019

Tool Triggerfactoren radicalisering vernieuwd

De Tool Triggerfactoren radicalisering is deze week opnieuw gelanceerd. De tool, een initiatief van het ministerie van SZW, geeft professionals inzicht in wat zij kunnen doen om mogelijke radicalisering tegen te gaan.

De Tool Triggerfactoren radicalisering werd in 2016 ontwikkeld. Met behulp van feedback uit het veld is deze op triggerfactorenradicalisering.nl nu opnieuw gelanceerd.

Basiskennis

De website richt zich op professionals binnen het jongerenwerk, de hulpverlening, het onderwijs en de politie. Het doel is om de basiskennis te vergroten, meer inzicht te krijgen in triggerfactoren en de mogelijke invloed daarvan op een radicaliseringsproces.

Triggerfactoren

Radicalisering is een complex proces, waarbij veel verschillende factoren een rol spelen. Vaak zijn het concrete gebeurtenissen die het proces in gang zetten of versnellen. Die gebeurtenissen worden ook wel triggerfactoren genoemd.