login »
05 augustus 2019

Interview manager Veiligheidshuis Veiligheidshuis Fryslân

Het Veiligheidshuis Fryslân maakt van de aansluiting met sociale wijk- en gebiedsteams een prioriteit. Dit vanuit de overtuiging dat de aansluiting met het lokale veld essentieel is in de verbinding tussen zorg en veiligheid. Daarnaast ligt een hoge prioriteit bij het op orde hebben van de basis, aldus Maureen de Boer, manager van het Veiligheidshuis Fryslân.

Cruciale partner

De Boer: “In de eerste periode na de decentralisatie in het sociale domein waren we zoekende in de wijze waarop de samenwerking met de wijk- en gebiedsteams vormgegeven kon worden. De verbinding met deze teams is wat ons betreft essentieel. Zij zijn een cruciale partner in de aanpak van veiligheidsproblematiek. De afgelopen jaren hebben we dan ook veel geïnvesteerd in het intensiveren van de contacten met het lokale veld.

Meer projectmatig inzetten

"Door de jaren heen is het voor partners steeds meer duidelijk geworden wanneer ze bij het Veiligheidshuis terecht kunnen", zo stelt De Boer. "Dit wil echter niet zeggen dat alle casuïstiek wat ‘des Veiligheidshuis’ is , wordt aangemeld. In Friesland is naar schatting 0,5% van de huishoudens betrokken bij complexe ketenoverstijgende veiligheidsproblematiek. Dit zijn zo’n 3000 huishoudens. In de toekomst gaan we binnen deze groep op bepaalde thema’s meer projectmatig inzetten. Denk bijvoorbeeld aan de aanpak van fluïde netwerken van kwetsbare jongeren waarbinnen ernstige strafbare feiten plaatsvinden.”

Links

Lees het hele interview met Maureen de Boer op de website van de VNG