login »
28 november 2018

Gedetineerden met verstandelijke beperking beter geholpen

Zo'n 40 procent van de gedetineerden heeft te maken met een licht verstandelijke beperking. Effectieve, tijdige ondersteuning bij huisvesting, werk, zo nodig schuldhulpverlening etc. voorkomt recidive en andere problemen. De (ex-)gedetineerden én de maatschappij hebben daar baat bij.

Dat blijkt uit een onderzoek (in de vorm van een maatschappelijke business case) door de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Het onderzoeksrapport werd aangeboden aan Sven de Langen, wethouder in Rotterdam en voorzitter van de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs.

Levensloopondersteuner

Kenmerkend voor de aanpak is een integrale benadering gericht op: huisvesting, identiteitsbewijs, werk/inkomen, toegang tot passende ondersteuning en zorg, en hulp bij eventuele schulden. Dit wordt mogelijk doordat één vaste hulpverlener (integrale levensloopondersteuner) de (ex-)gedetineerde begeleleidt. Het eerste contact wordt al gelegd tijdens detentie, dat voorkomt dat mensen tussen wal en schip vallen als ze uit detentie komen.

Aanbevelingen

Het rapport van de VGN doet de volgende aanbevelingen:

  • Ga als gemeenten en als ministerie van JenV in gesprek over de mogelijkheden voor het realiseren en financieren van de integrale aanpak zoals beschreven in de business case.
  • Vertaal de business case lokaal naar effectieve samenwerkingsafspraken, met aandacht voor draagvlak bij alle betrokken samenwerkingspartijen.
  • Biedt mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) veel eerder in de strafrechtsketen een integrale aanpak, waardoor de maatschappelijke opbrengsten nog groter kunnen zijn.
  • Onderzoek in hoeverre de uitgewerkte integrale aanpak ook voor andere kwetsbare mensen in de strafrechtketen kan worden ingezet.
  • Ontwerp een effectief en waardevol keten-informatiemanagementsysteem om in de keten van PI, Reclassering, zorgorganisaties en gemeenten de juiste managementinformatie te verkrijgen.

Reactie wethouder De Langen

De gemeente Rotterdam heeft al goede ervaringen met de aanpak. Sven de Langen: 'De aanbevelingen gebruiken we in de verdere ontwikkeling van onze aanpak. En als voorzitter van de VNG-commissie ZJO ga ik in met mijn collega’s in de commissie deze interessante ontwikkeling bespreken.'

Downloads