login »
28 augustus 2018

Verwarde mensen verdienen betere hulp

Nieuwe spelregels voor de politie, gezondheidsdiensten GGD en GGZ, het Openbaar Ministerie en gemeenten in Brabant moeten zorgen voor betere hulp aan verwarde personen. De Brabantse Stuurgroep Personen met verward gedrag' stelde afspraken en maatregelen op voor een uniforme werkwijze voor de politie, justitie, het Openbaar Ministerie, hulpinstanties zoals GGD en GGZ, huisartsen(posten), wijkteams en gemeenten.

Politiemeldingen

Het aantal politiemeldingen over kwetsbare personen of met verward gedrag neemt de laatste jaren toe. Deze mensen veroorzaken overlast, maar hebben eigenlijk vooral een zorgvraag. De problemen die zich op dit snijvlak van veiligheid en zorg voordoen, blijken in de praktijk lastig onder te brengen bij een hulpinstantie. De kans op escalaties neemt hierdoor toe.

Crisiskaart

Een van de voorgestelde maatregelen is dat de verwarde mensen zelf wordt gevraagd een crisiskaart in te vullen en bij zich te dragen. Hulpverleners kunnen dan gelijk zien hoe ze deze persoon moeten benaderen. Directeur GGD Karin van Esch tegen De Gelderlander: "De een moet je niet aanraken, want dan gaat hij of zij door het lint. De ander wil juist een knuffel in een crisissituatie."

Verstoren openbare orde

Nu rukt de politie vaak uit voor meldingen van verwarde mensen die de openbare orde verstoren. Dit kost de politie veel tijd. In een aantal gevallen kan er preventief veel gebeuren met wijkagenten en wijk-GGD'ers, is de bedoeling. De verwachting is dat de politie dan minder oproepen krijgt.

Bron: De Gelderlander