login »
27 september 2018

Landelijk meldpunt personen met verward gedrag

Er komt een landelijk telefoonnummer voor mensen die zich zorgen maken over iemand die verward gedrag vertoont. Dat heeft staatssecretaris Blokhuis toegezegd aan het Schakelteam Personen met Verward Gedrag, dat vandaag zijn eindrapportage presenteert.

Toen het Schakelteam twee jaar geleden begon, was het de bedoeling dat er op 1 oktober van dit jaar in alle gemeenten en regio's een sluitende aanpak zou zijn voor de aanhoudende problemen met verwarde mensen. Die deadline wordt niet gehaald, blijkt uit de eindrapportage. Twee derde van de gemeenten denkt inmiddels het grootste deel van een goed werkende aanpak voor elkaar te hebben; een derde is daar nog niet.

Landelijk telefoonnummer

Een van de aandachtspunten van het eindrapport waar het Schakelteam al langer voor pleit, is een landelijk nummer dat 24/7 bereikbaar is voor advies en niet-acute meldingen van personen met verward gedrag. Het landelijk meldpunt werkt als slotstuk op regionale meldpunten waarnaar het kan doorverwijzen. De afgelopen tijd is gewerkt aan het realiseren van deze regionale meldpunten en de noodzakelijke zorg en hulp daaromheen. Blokhuis heeft er vertrouwen in dat de regio voldoende inspanningen levert om nu werk te kunnen gaan maken van een landelijk meldnummer. “Ik wil daarom nu gehoor geven aan de oproep van het Schakelteam: ik ga mij hier voor inzetten.”

Nieuwe fase

Volgens de staatssecretaris staan de verschillende betrokken partijen er na 1 oktober niet alleen voor. Bij het opzetten van de nieuwe fase van de aanpak van personen met verward gedrag is duidelijk dat het zwaartepunt bij de regio’s en gemeenten moet liggen. De opdrachtgevers van het Schakelteam, JenV, VNG en VWS, hebben wel gevraagd dat de leden van het Schakelteam en voorzitter Onno Hoes ter ondersteuning beschikbaar blijven om de continuïteit van de aanpak te behouden. Maar landelijke regie en betrokkenheid van de opdrachtgevers JenV, VNG en VWS zal ook nodig blijven.

Meer informatie