login »
25 mei 2018

Drie-jaren verslag Top X-aanpak Veiligheidshuis Regio Utrecht

In het Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU) wordt samengewerkt onder de noemer 'Top X aanpak regio Utrecht'. Dit drie-jaren verslag (2015-2016-2017) geeft inzicht in de werkwijze en resultaten van deze aanpak.

Persoonsgerichte aanpak

In 2015 is het Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU) begonnen met de ‘Top X aanpak’; aanpak van complexe casuïstiek met de focus op plegers van delicten met grote impact op slachtoffers zoals woninginbraken, overvallen, straatroven en ernstige geweldpleging. Opzet was om een gerichte bijdrage te leveren aan het structureel terugdringen van juist deze delicten in de Regio Utrecht door een persoonsgerichte aanpak van de daders ervan. Het drie-jaren verslag biedt inzicht in de bijdrage van het VHRU.

In drie jaar Top X is 5118 keer een complexe casus geagendeerd en besproken in het VHRU, dat betekent gemiddeld 33 casussen per week. Al deze besprekingen betroffen totaal 441 unieke personen. Deze 441 unieke personen werden gemiddeld 11 keer besproken.

Top X-ers

De meeste personen op de Top X lijst zijn tussen de 18 en 24 jaar oud. Alle Top X-ers vertonen een hardnekkige criminele levensstijl in combinatie met ernstige problemen op het gebied van huisvesting, financiën/ schulden, dagbesteding en/of werk, familierelaties en gedrag. Bij een fors aandeel van de groep speelt LVB- problematiek. Vrijwel alle Top X-ers zijn mannen. Slechts 9 van de 441 Top X-ers zijn vrouw, van hen is het merendeel op de Top X terecht gekomen wegens verward gedrag met ernstige overlast en/of gevaarsrisico’s.

Gemiddeld blijft een Top X-casus ruim een jaar a anderhalf actueel in beeld. Jaarlijks stromen Top X-ers uit door afschaling maar worden er ook nieuwe Top X-ers aangemeld. Het totaal aantal actuele Top X-ers, dus die Top X-ers waarmee het VHRU operationeel aan de slag is, nam in de loop der jaren toe. Eind 2015 zijn er 250 Top X-ers actueel in bespreking en worden gevolgd in het VHRU, eind 2017 zijn dat er 290.

Downloads