login »
24 december 2018

Voortgang voorbereidingen op de Wvggz

De afgelopen maand heeft de VNG regionale informatiebijeenkomsten gehouden over de Wet verplichte ggz (Wvggz). Met deelname van circa 200 verschillende gemeenten is er in korte tijd veel gesproken over wat deze wet voor gemeenten gaat betekenen.

Verwachtingen

Onder de deelnemers waren ook vertegenwoordigers van ketenpartners zoals het OM en de GGZ-instellingen, maar ook ervaringsdeskundigen, die hun verwachtingen naar voren brachten. Gemeente die niet hebben deelgenomen aan een van de bijeenkomsten, maar wel geïnteresseerd zijn in wat is besproken, kunnen een mail sturen naar informatiecentrum@vng.nl. De VNG stuurt dan de informatie uit de bijeenkomsten.

Handreikingen en oefensessies

In januari hoopt de VNG enkele handreikingen te publiceren voor de implementatie, denk bijvoorbeeld aan het inrichten van een werkproces voor het verkennend onderzoek en de crisismaatregel. Naar verwachting worden in het eerste en tweede kwartaal van 2019 vanuit het landelijk ketenbureau Wvggz ook verschillende oefensessies georganiseerd met casuïstiek gericht op de nieuwe werkprocessen.

Daarnaast inventariseert de VNG wat de implicaties van de Wet Zorg en Dwang zijn voor gemeenten: hoe is de samenhang met de taken op grond van de Wvggz?