login »
23 januari 2018

Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstellen zorg en dwang

De Eerste Kamer heeft ingestemd met drie wetsvoorstellen die te maken hebben met zorg en dwang. Eerder deze maand debatteerde de Eerste Kamer met de ministers De Jonge (VWS) en Dekker (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Blokhuis (VWS) over de Wet forensische zorg, de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.

Onderscheid

Door de aanname van de drie wetten wordt er bij gedwongen geestelijke zorg straks onderscheid gemaakt tussen mensen met verward gedrag, mensen met een verstandelijke beperking, mensen met geriatrische klachten zoals dementie, en criminelen.

Wet forensische zorg (Wfz)
De Wet forensische zorg (Wfz) zorgt ervoor dat strafrechters makkelijker verplichte zorg op kunnen leggen aan bijvoorbeeld gedetineerden met een psychische stoornis, zowel tijdens als na hun gevangenisstraf. Ook krijgen rechters door de wet meer mogelijkheden om een tbs-maatregel op te leggen.

Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd)
De Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) stelt dat vrijheidsbeperking of 'onvrijwillige zorg' in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel. De wet benadrukt dat onvrijwillige zorg een allerlaatste optie is.

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)
De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) regelt het verlenen van verplichte zorg aan personen met een psychische stoornis. De nieuwe wet moet gedwongen behandeling van mensen met psychische problemen minder ingrijpend maken. De wet maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat mensen niet altijd gedwongen opgenomen hoeven te worden, maar kan verplichte zorg ook buiten instellingen bieden.

De Wfz zal 1 januari 2019 gedeeltelijk inwerking treden. De Wzd en de Wvggz treden een jaar later inwerking en vervangen op dat moment de huidige wet Bopz.