login »
21 september 2018

Tilburg komt met nieuw zorgaanbod complexe problematiek

Tilburg wil een 'sluitend zorgaanbod' realiseren voor zo’n 25 tot 30 mensen met complexe zorgbehoefte: een mix van psychiatrische problemen, verslaving, verstandelijke beperkingen en delictgedrag. Het gaat om een vernieuwende aanpak binnen het landelijke programma Koers en Kansen.

Binnen deze aanpak werken reguliere instellingen (Amarant, Novadic-Kentron, GGzBreburg), zorgverzekeraars en het Zorg- en Veiligheidshuis samen. Een zogeheten transforensisch team begint op 1 oktober met de begeleiding van de eerste vijftien personen met deze complexe problematiek. Zij krijgen intensieve begeleiding in de thuissituatie.

Duurzame oplossing

Het idee is om een harde kern op allerlei vlakken begeleiding te bieden in hun levensloop. "Met een aantal partijen willen we tot een vernieuwende en duurzame oplossing komen", zegt een woordvoerster op BD.nl. Het nieuwe team richt zich niet op mensen die aangewezen zijn op beschermd wonen.

De gemeente hoopt op een bijdrage van het ministerie van Justitie en Veiligheid om het transforensisch team in staat te stellen voldoende maatwerk te bieden. Zo moeten corporaties zorgen voor voldoende passende huisvesting - na eventuele delinquentie -en moet gezorgd worden voor zinvolle dagbesteding die mensen weer perspectief biedt. Als dat lukt en het team eenmaal goed draait, hoopt de gemeente op een nieuwe bijdrage om nog eens een tiental mensen te kunnen begeleiden.