login »
20 december 2018

Geld voor gemeenten om radicalisering te voorkomen en aan te pakken

Gemeenten ontvangen volgend jaar weer financiële steun voor hun lokale aanpak van radicalisering en jihadisme. De minister van Justitie en Veiligheid heeft, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een bedrag van ruim €7 miljoen beschikbaar gesteld aan twintig gemeenten om hun aanpak van jihadistische radicalisering te versterken.

Overzicht gemeenten

De volgende (regio-)gemeenten worden ondersteund: Almere, (€227.830), Amersfoort (€144.600), Amsterdam (€408.630), Arnhem (€482.800), Culemborg (€47.620), Delft (€316.870), Den Haag (€1.072.000), Gouda (€248.370), Haarlemmermeer (€197.120), Huizen (€147.290), Leiden (€174.720), Maastricht (€529.448), Nijmegen (€53.300), Nuenen (€510.100), Rotterdam (€865.080), Schiedam (€222.330), Tilburg (€201.800), Utrecht (€912.540), Zoetermeer (€411.860) en Zwolle (€30.270).

Plannen

Hiervoor hebben de gemeenten, vaak mede namens andere gemeenten in hun regio, plannen ingediend die bijdragen aan het voorkomen van radicalisering en aan de aanpak van geradicaliseerde personen.

De plannen voor 2019 zijn met name gericht op het vergroten van de kennis van hulpverleners en de ondersteuning van de omgeving van radicaliserende jongeren. Ook het opbouwen van netwerken met sleutelfiguren en het versterken van de rol van onderwijs bij signaleren van mogelijke radicalisering zijn belangrijke onderdelen.

Brede aanpak

Gemeenten komen sinds 2016 in aanmerking voor deze versterkingsgelden. Het is onderdeel van de brede aanpak van terrorisme door de NCTV. Een combinatie van preventie en repressie die op vijf manieren vorm krijgt: verwerven, voorkomen, verdedigen, voorbereiden en vervolgen.