login »
20 juli 2018

Vraag en antwoord bij het modelconvenant en -protocol

Eerder dit jaar werden het modelconvenant en –protocol voor de zorg- en veiligheidshuizen gepresenteerd. Een aantal ZVH-en zijn de documenten al aan het implementeren binnen hun organisatie. De vragen waar zij tegenaan lopen (en de antwoorden op die vragen) zijn verwerkt in een FAQ-rubriek. De FAQ-rubriek zal de komende maanden regelmatig worden geactualiseerd.

FAQ-rubriek modelconvenant: Het modelconvenant regelt de juridische inbedding van het samenwerkingsverband ZVH en de afspraken daarover op organisatieniveau. Denk daarbij aan het doel, de structuur, de functies, de governance en de besluitvorming.

FAQ-rubriek modelprotocol: Het protocol regelt de eisen die, vanuit de privacywetgeving en de geldende juridische kaders van de samenwerkingspartners, gesteld moeten worden aan de gegevensverwerking bij het behandelen van casussen in het ZVH.