login »
19 juli 2018

VNG-ledenbrief 'Zorg en Veiligheid' en Handelingsperspectief

Het is nodig samen te werken op het snijvlak van zorg en veiligheid om te voorkomen dat mensen tussen wal en schip raken en om tot succesvolle en duurzame oplossingen te komen. Met de ledenbrief 'Zorg en Veiligheid' wil de VNG het gesprek op gang brengen over een essentieel onderdeel van de transformatie van het sociaal domein: de verbinding tussen zorg, welzijn, jeugdhulp, veiligheid en straf.

Handelingsperspectief voor bestuurders

De brief gaat onder meer in op wat gemeentebestuurders kunnen doen. Uitgebreider komt dit aan de orde in de bijlage 'Handelingsperspectief Zorg & Veiligheid: sturen en verbinden om complexe casuïstiek in de samenleving aan te pakken'.

Landelijke ontwikkelingen

In de ledenbrief beschrijft ook de landelijke ontwikkelingen rond:

  • het programma 'Zorg- en Veiligheidshuizen'
  • privacy- en gegevensdeling
  • de komst van de Wet verplichte geestelijke gezondheidzorg
  • de aanpak van multiproblematiek bij gezinnen
  • personen met verward gedrag
  • het Actieprogramma 'Geweld hoort nergens thuis'
  • het programma 'Koersen en kansen in de sanctie-uitvoering'

Meer informatie