login »
18 januari 2018

Aedes wil duidelijke informatie-richtlijnen voor snellere hulp bij verward gedrag

Informatie-uitwisseling bij de gezamenlijke aanpak van en hulp aan mensen met verward gedrag kan beter, ook met de huidige privacyregels. Betrokken partijen weten lang niet altijd wat al mogelijk is. Dat blijkt uit onderzoek van Aedes, vereniging van woningcorporaties.

"Snel ingrijpen is in het belang van de bewoner met verward gedrag én de buren", vindt Marnix Norder, voorzitter van Aedes. "Nu duurt het vaak heel lang voordat partijen kunnen ingrijpen bij ernstige problemen en overlast, vaak tot frustratie van omwonenden. Ik heb liever eerder een hulpverlener aan de deur dan later een politieagent."

Juridische knelpunten

Het onderzoek naar juridische knelpunten door adviesbureau Moadvies is samengevat in het rapport Verbeteren van samenwerking bij overlast door verward gedrag. Conclusie: niet zozeer de privacywetgeving, maar het gebrek aan duidelijke richtlijnen en heldere afspraken is een probleem in de kennisuitwisseling met samenwerkingspartners.

Woningcorporaties ervaren terughoudendheid bij zorgorganisaties en gemeenten als het gaat om het delen van informatie. Dat belemmert een efficiënte aanpak. In het rapport zijn ook suggesties opgenomen voor lokale oplossingen.

Informatie uitwisselen

Woningcorporaties hebben behoefte aan heldere richtlijnen voor zorgorganisaties, corporaties en huurders over in welke situaties je welke informatie mag delen. Zeker als het gaat om mensen die zorg mijden en overlast veroorzaken. Norder: "We hoeven niet het medisch dossier in te zien, maar willen het bijvoorbeeld wel weten als iemand uit de crisisopvang terugkeert naar huis."

Aedes gaat met andere brancheorganisaties praten om te kijken hoe ze informatie-uitwisseling kunnen verbeteren. Daarnaast blijft Aedes hameren op het belang van goede begeleiding en voldoende zorg.

Meer lezen

  • Nieuwsbericht Aedes
  • Reportage over de aanpak van huurders met verward gedrag in dagblad Trouw.